Мениджърски Столове за натоварване между 160 -250 кг.