Училища и детски градини

Мебелите за училище трябва да допринасят за физическото развитие на детето и да поддържат здравето му, да подпомагат когнитивното, емоционално и социално развитие. Асортиментът представен от Chairsselect, Ви позволява да оборудвате напълно училищна или детска стая с ергономични столове и ергономични бюра.